งานบริการการศึกษา คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
เบิกจ่ายนำเสนอผลงาน

สนับสนุนค่าใช้จ่ายเพื่อไปเสนอผลงานวิชาการสำหรับนศ.

Display # 
1   Link   ขั้นตอนการเบิกค่านำเสนอผลงาน 1348
2   Link   แบบฟอร์มขอรับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายเพื่อนำเสนอผลงานวิชาการของนักศึกษา 1348
3   Link   แบบฟอร์มรายงานการเดินทาง 1322
4   Link   แบบฟอร์มสัญญาการยืมเงิน 1173
5   Link   ระเบียบเบิกจ่าย 1432

Links

Banner
Banner
Banner
Banner