งานบริการการศึกษา คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size
งานบริการการศึกษา คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม

ประกาศคณะการจัดการสิ่งแวดล้่อม

E-mail Print PDF

 • ประกาศเรื่อง กระบวนการหลังการสอบวัดคุณสมบัติ การสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ และการสอบวิทยานิพนธ์ [คลิกที่นี่]
 • Anouncement  Progress After Thesis Defense [Click Here]
 • ประกาศเรื่อง   กำหนดการการส่งเอกสารหลังสอบวัดคุณสมบัติ และสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ [คลิกที่นี่]
 • ประกาศเรื่อง การสำเร็จการศึกษา (Graduation Requirements) [คลิกที่นี่]
 • ประกาศเรื่อง  แบบฟอร์มขออนุมัติเข้าทำวิทยานิพนธ์ ภาคการศึกษาที่ 1/2564 [คลิกที่นี่] update 26/11/2564

 

update 26-11-2021

Last Updated on Friday, 26 November 2021 14:16
 

ประกาศ เรื่องการตรวจสอบบทความก่อนการส่งตีพิมพ์ (9 dec 2019)

E-mail Print PDF

ประกาศ เรื่องการตรวจสอบบทความก่อนการส่งตีพิมพ์ (ลงวันที่ 6 ธันวาคม 2562)

คลิกเพื่อดูรายละเอียด

 

Last Updated on Monday, 09 December 2019 16:37
 

ประกาศ เกณฑ์ในการตีพิมพ์ผลงานวิจัยเพื่อขอสำเร็จการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา ฉบับที่2

E-mail Print PDF

ประกาศ เกณฑ์ในการตีพิมพ์ผลงานวิจัยเพื่อขอสำเร็จการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา ฉบับที่ 2 จากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

Last Updated on Wednesday, 14 August 2019 09:41
 

ฐานข้อมูลที่ บว.ยอมรับให้ตีพิมพ์เพื่อสำเร็จการศึกษา/ [10/10/2019]

E-mail Print PDF

ฐานข้อมูลที่ บว.ยอมรับให้ตีพิมพ์เพื่อสำเร็จการศึกษา/Journal Database for Publication [10/10/2019]

 

ขั้นตอนการจัดการทุนอุดหนุนทุนวิจัยเพื่อวิทยานิพนธ์ [18/10/2562]

E-mail Print PDF

ขั้นตอนการเบิกจ่ายทุนอุดหนุนการวิจัยเพื่อวิทยานิพนธ์ คลิกที่นี่ [18/10/2562]

 • แบบฟอร์มหมายเลข 1 form1_บันทึกข้อความขออนุมัติยืมเงินทดรองจ่าย [18/10/2562] คลิกที่นี่
 • แบบฟอร์มหมายเลข 2 form2_สัญญายืมเงินวิจัยวิทยานิพนธ์ คลิกที่นี่
 • แบบฟอร์มหมายเลข 3 form3_บันทึกข้อความส่งหลักฐานเบิกจ่าย [18/10/2562] คลิกที่นี่
 • แบบฟอร์มหมายเลข 4 form4_ ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงอาจารย์ที่ปรึกษาและโครงการ คลิกที่นี่
 • แบบฟอร์มหมายเลข 5 form5_บันทึกข้อความขอยุติโครงการวิจัย คลิกที่นี่
 • แบบฟอร์ม ใบรับรองแทนใบเสร็จ คลิกที่นี่
 • แบบฟอร์ม ใบสำคัญรับเงิน (ฟอร์มเปล่า) คลิกที่นี่
 • ระเบียบเบิกจ่ายเงินทุนวิจัยวิทยานิพนธ์ คลิกที่นี่
 • แบบฟอร์ม บันทึกข้อความขออนุมัติเดินทางเพื่อเก็บข้อมูลงานวิจัย (ตัวอย่าง) คลิกที่นี่
Update : 18/10/2019
modified : 21 May 2018

 

Last Updated on Friday, 18 October 2019 15:34
 
 • «
 •  Start 
 •  Prev 
 •  1 
 •  2 
 •  Next 
 •  End 
 • »


Page 1 of 2

Links

Banner
Banner
Banner
Banner