งานบริการการศึกษา คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

รายงานความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์1/2557

E-mail Print PDF

รายงานความก้าวหน้าประจำภาคการศึกษาที่ 1/2557

- แนวปฏิบัติ-ทางเลือก progress ผ่านรับรอง กก.คณะ (18 มิ.ย56) สำหรับนักศึกษาปริญญาเอก คลิกดูรายละเอียด

- ประกาศรายงานความก้าวหน้า ระดับปริญญาเอก คลิกดูรายละเอียด

- ประกาศรายงานความก้าวหน้า ระดับปริญญาโท คลิกดูรายละเอียด

- กำหนดวัน และ เวลา ในการรายงานความก้าวหน้า

>> ระดับปริญญาเอก ระหว่างวันที่ 28 พ.ย. - 4 ธ.ค. 2557 (ทุกวันพฤหัสบดี และวันศุกร์) ตั้งแต่เวลา 09.00-16.00 น.

ณ ห้องบรรยาย E 107 คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม คลิกดูรายละเอียด

>> ระดับปริญญาเอก (สำหรับผู้ที่ยังไม่สอบโครงร่าง) ระหว่างวันที่ 10 พ.ย. - 24 พ.ย. 2557 (ทุกวันพุธ) ตั้งแต่เวลา 09.00-12.00 น.

ณ ห้องบรรยาย E 107 คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม คลิกดูรายละเอียด

>> ระดับปริญญาโท ระหว่างวันที่ 25 พ.ย. - 2 ธ.ค. 2557 (ทุกวันอังคาร) ตั้งแต่เวลา 09.00-16.30 น.

ณ ห้องบรรยาย E 107 คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม คลิกดูรายละเอียด

 

Last Updated on Monday, 10 November 2014 13:40  

Links

Banner
Banner
Banner