งานบริการการศึกษา คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size

ขั้นตอนการจัดการทุนอุดหนุนทุนวิจัยเพื่อวิทยานิพนธ์ [18/10/2562]

ขั้นตอนการเบิกจ่ายทุนอุดหนุนการวิจัยเพื่อวิทยานิพนธ์ คลิกที่นี่ [18/10/2562]

 • แบบฟอร์มหมายเลข 1 form1_บันทึกข้อความขออนุมัติยืมเงินทดรองจ่าย [18/10/2562] คลิกที่นี่
 • แบบฟอร์มหมายเลข 2 form2_สัญญายืมเงินวิจัยวิทยานิพนธ์ คลิกที่นี่
 • แบบฟอร์มหมายเลข 3 form3_บันทึกข้อความส่งหลักฐานเบิกจ่าย [18/10/2562] คลิกที่นี่
 • แบบฟอร์มหมายเลข 4 form4_ ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงอาจารย์ที่ปรึกษาและโครงการ คลิกที่นี่
 • แบบฟอร์มหมายเลข 5 form5_บันทึกข้อความขอยุติโครงการวิจัย คลิกที่นี่
 • แบบฟอร์ม ใบรับรองแทนใบเสร็จ คลิกที่นี่
 • แบบฟอร์ม ใบสำคัญรับเงิน (ฟอร์มเปล่า) คลิกที่นี่
 • ระเบียบเบิกจ่ายเงินทุนวิจัยวิทยานิพนธ์ คลิกที่นี่
 • แบบฟอร์ม บันทึกข้อความขออนุมัติเดินทางเพื่อเก็บข้อมูลงานวิจัย (ตัวอย่าง) คลิกที่นี่
Update : 18/10/2019
modified : 21 May 2018

 

 

Links

Banner
Banner
Banner
Banner