งานบริการการศึกษา คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

รายชื่อผู้รับทุนบัณฑิตศึกษาสงขลานครินทร์ ประจำปีการศึกษา 2555

 

ประกาศ

 

ตามที่ คณะการจัดการสิ่งแวดล้อมได้ประกาศรับสมัครนักศึกษาปริญญาเอก

ที่สนใจรับทุนบัณฑิตศึกษาสงขลานครินทร์ ประจำปีการศึกษา 2555 จำนวน 1 ทุน

ซึ่งคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกทุนดังกล่าว เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2555

แล้วนั้น นางสาววรางคณา  ณ พัทลุง     เป็นผู้ผ่านการคัดเลือก

 

จึงแจ้งมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

 

กาญจนา  อุไรรัตน์

นักวิชาการอุดมศึกษา

โทร.6806

 

 

Links

Banner
Banner
Banner
Banner