งานบริการการศึกษา คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size

ขั้นตอนการจัดการทุนอุดหนุนทุนวิจัยเพื่อวิทยานิพนธ์ [18/10/2562]

Print PDF

ขั้นตอนการเบิกจ่ายทุนอุดหนุนการวิจัยเพื่อวิทยานิพนธ์ คลิกที่นี่ [18/10/2562]

 • แบบฟอร์มหมายเลข 1 form1_บันทึกข้อความขออนุมัติยืมเงินทดรองจ่าย [18/10/2562] คลิกที่นี่
 • แบบฟอร์มหมายเลข 2 form2_สัญญายืมเงินวิจัยวิทยานิพนธ์ คลิกที่นี่
 • แบบฟอร์มหมายเลข 3 form3_บันทึกข้อความส่งหลักฐานเบิกจ่าย [18/10/2562] คลิกที่นี่
 • แบบฟอร์มหมายเลข 4 form4_ ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงอาจารย์ที่ปรึกษาและโครงการ คลิกที่นี่
 • แบบฟอร์มหมายเลข 5 form5_บันทึกข้อความขอยุติโครงการวิจัย คลิกที่นี่
 • แบบฟอร์ม ใบรับรองแทนใบเสร็จ คลิกที่นี่
 • แบบฟอร์ม ใบสำคัญรับเงิน (ฟอร์มเปล่า) คลิกที่นี่
 • ระเบียบเบิกจ่ายเงินทุนวิจัยวิทยานิพนธ์ คลิกที่นี่
 • แบบฟอร์ม บันทึกข้อความขออนุมัติเดินทางเพื่อเก็บข้อมูลงานวิจัย (ตัวอย่าง) คลิกที่นี่
Update : 18/10/2019
modified : 21 May 2018

 

Last Updated on Friday, 18 October 2019 15:34
 

ประกาศ การส่งวิทยานิพนธ์ของนักศึกษา [14-Dec-2017]

Print PDF

ประกาศ การส่งวิทยานิพนธ์นักศึกษา สำหรับคณะการจัดการสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยสงขลานครินร์ new

คลิกเพื่อดูรายละเอียด

ประกาศ ณ วันที่ 14 ธันวาคม 2560

 

Last Updated on Friday, 15 December 2017 15:05
 

ประกาศจาก บว. เรื่องการเขียนวิทยานิพนธ์และคู่มือรูปแบบใหม่

Print PDF

ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสงขลานคริทร์

เรื่อง วิทยานิพนธ์รูปแบบใหม่และปรับปรุงคู่มือการเขียนและพิมพ์วิทยานิพนธ์รูปแบบเดิม

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

Last Updated on Wednesday, 03 July 2013 16:13
 

ประกาศเรื่อง แนวปฏิบัติการรายงานความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์ สำหรับ ป.เอก

Print PDF

ประกาศเรื่อง แนวปฏิบัติการรายงานความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์ สำหรับนักศึกษาปริญญาเอก

Last Updated on Friday, 10 August 2012 13:38 Read more...
 


Page 2 of 2

Links

Banner
Banner
Banner

Who's Online

We have 3 guests online