งานบริการการศึกษา คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size

ประกาศ การอบรมการใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อการจัดการสิ่งแวดล้อม

Print PDF

ประกาศคณะการจัดการสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เรื่อง การอบรมการใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อการจัดการสิ่งแวดล้อม

ประกาศ ณ วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561

Announcement by Faculty of Environmental Management Prince of Songkhla University GIS Workshop for Environmental Management

Issued on 14 February, 2018

รายละเอียดเพิ่มเติม ===> [PDF : TH | EN]

Last Updated on Monday, 06 August 2018 16:48
 

ขั้นตอนการจัดการทุนอุดหนุนทุนวิจัยเพื่อวิทยานิพนธ์ (update 21-5-2561)

Print PDF

ขั้นตอนการเบิกจ่ายทุนอุดหนุนการวิจัยเพื่อวิทยานิพนธ์ คลิกที่นี่

 • แบบฟอร์มหมายเลข 1 form1_บันทึกข้อความขออนุมัติยืมเงินทดรองจ่าย คลิกที่นี่
 • แบบฟอร์มหมายเลข 2 form2_สัญญายืมเงินวิจัยวิทยานิพนธ์ คลิกที่นี่
 • แบบฟอร์มหมายเลข 3 form3_บันทึกข้อความส่งหลักฐานเบิกจ่าย  คลิกที่นี่
 • แบบฟอร์มหมายเลข 4 form4_ ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงอาจารย์ที่ปรึกษาและโครงการ คลิกที่นี่
 • แบบฟอร์มหมายเลข 5 form5_บันทึกข้อความขอยุติโครงการวิจัย คลิกที่นี่
 • แบบฟอร์ม ใบรับรองแทนใบเสร็จ คลิกที่นี่
 • แบบฟอร์ม ใบสำคัญรับเงิน (ฟอร์มเปล่า) คลิกที่นี่
 • ระเบียบเบิกจ่ายเงินทุนวิจัยวิทยานิพนธ์ คลิกที่นี่
 • แบบฟอร์ม บันทึกข้อความขออนุมัติเดินทางเพื่อเก็บข้อมูลงานวิจัย (ตัวอย่าง) คลิกที่นี่
update : 21 May 2018

 

Last Updated on Monday, 21 May 2018 13:42
 

ประกาศ การส่งวิทยานิพนธ์ของนักศึกษา [14-Dec-2017]

Print PDF

ประกาศ การส่งวิทยานิพนธ์นักศึกษา สำหรับคณะการจัดการสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยสงขลานครินร์ new

คลิกเพื่อดูรายละเอียด

ประกาศ ณ วันที่ 14 ธันวาคม 2560

 

Last Updated on Friday, 15 December 2017 15:05
 

ประกาศจาก บว. เรื่องการเขียนวิทยานิพนธ์และคู่มือรูปแบบใหม่

Print PDF

ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสงขลานคริทร์

เรื่อง วิทยานิพนธ์รูปแบบใหม่และปรับปรุงคู่มือการเขียนและพิมพ์วิทยานิพนธ์รูปแบบเดิม

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

Last Updated on Wednesday, 03 July 2013 16:13
 
 • «
 •  Start 
 •  Prev 
 •  1 
 •  2 
 •  Next 
 •  End 
 • »


Page 1 of 2

Links

Banner
Banner
Banner

Who's Online

We have 2 guests online