งานบริการการศึกษา คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

 • เพิ่มขนาดตัวอักษร
 • ขนาดตัวอักษรปกติ
 • สดขนาดตัวอักษร

ประกาศ การอบรมการใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อการจัดการสิ่งแวดล้อม

พิมพ์ PDF

ประกาศคณะการจัดการสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เรื่อง การอบรมการใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อการจัดการสิ่งแวดล้อม

ประกาศ ณ วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561

Announcement by Faculty of Environmental Management Prince of Songkhla University GIS Workshop for Environmental Management

Issued on 14 February, 2018

รายละเอียดเพิ่มเติม ===> [PDF : TH | EN]

แก้ไขล่าสุด ใน วันจันทร์ที่ 06 สิงหาคม 2018 เวลา 16:48 น.
 

ขั้นตอนการจัดการทุนอุดหนุนทุนวิจัยเพื่อวิทยานิพนธ์ (update 21-5-2561)

พิมพ์ PDF

ขั้นตอนการเบิกจ่ายทุนอุดหนุนการวิจัยเพื่อวิทยานิพนธ์ คลิกที่นี่

 • แบบฟอร์มหมายเลข 1 form1_บันทึกข้อความขออนุมัติยืมเงินทดรองจ่าย คลิกที่นี่
 • แบบฟอร์มหมายเลข 2 form2_สัญญายืมเงินวิจัยวิทยานิพนธ์ คลิกที่นี่
 • แบบฟอร์มหมายเลข 3 form3_บันทึกข้อความส่งหลักฐานเบิกจ่าย  คลิกที่นี่
 • แบบฟอร์มหมายเลข 4 form4_ ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงอาจารย์ที่ปรึกษาและโครงการ คลิกที่นี่
 • แบบฟอร์มหมายเลข 5 form5_บันทึกข้อความขอยุติโครงการวิจัย คลิกที่นี่
 • แบบฟอร์ม ใบรับรองแทนใบเสร็จ คลิกที่นี่
 • แบบฟอร์ม ใบสำคัญรับเงิน (ฟอร์มเปล่า) คลิกที่นี่
 • ระเบียบเบิกจ่ายเงินทุนวิจัยวิทยานิพนธ์ คลิกที่นี่
 • แบบฟอร์ม บันทึกข้อความขออนุมัติเดินทางเพื่อเก็บข้อมูลงานวิจัย (ตัวอย่าง) คลิกที่นี่
update : 21 May 2018

 

แก้ไขล่าสุด ใน วันจันทร์ที่ 21 พฤษภาคม 2018 เวลา 13:42 น.
 

ประกาศ การส่งวิทยานิพนธ์ของนักศึกษา [14-Dec-2017]

พิมพ์ PDF

ประกาศ การส่งวิทยานิพนธ์นักศึกษา สำหรับคณะการจัดการสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยสงขลานครินร์ new

คลิกเพื่อดูรายละเอียด

ประกาศ ณ วันที่ 14 ธันวาคม 2560

 

แก้ไขล่าสุด ใน วันศุกร์ที่ 15 ธันวาคม 2017 เวลา 15:05 น.
 

ประกาศจาก บว. เรื่องการเขียนวิทยานิพนธ์และคู่มือรูปแบบใหม่

พิมพ์ PDF

ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสงขลานคริทร์

เรื่อง วิทยานิพนธ์รูปแบบใหม่และปรับปรุงคู่มือการเขียนและพิมพ์วิทยานิพนธ์รูปแบบเดิม

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

แก้ไขล่าสุด ใน วันพุธที่ 03 กรกฏาคม 2013 เวลา 16:13 น.
 


หน้า 1 จาก 2

Links

ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา

Who's Online

เรามี 1 บุคคลทั่วไป ออนไลน์